GALERI PHOTO KERABAT DIRAJA BRUNEI

 
Sultan Omar Ali Saifuddin III, ayahanda kepada KDYMM Paduka Seri Sultan Hj Hassanal Bolkiah
KDYMM Paduka Seri Sultan Hj Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin ibni Al-Marhum Sultan Hj Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien – Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda diPuterakan pada 15 Julai 1946
Kebawah DYMM Paduka Seri Raja Isteri Anak Saleha Bt Al-Marhum Pengiran Anak Mohamed Alam. Diputerikan pada 7 Oktober 1946 dan berkahwin dengan Baginda Sultan  pada 29 Julai 1965
DYTM Paduka Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah.
DYTM Paduka Seri Pengiran Isteri Pengiran Anak Sarah - Isteri kepada DYTM Paduka Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadee Billah
 YTM Pengiran Muda 'Abdul Muntaqim iaitu putera sulong kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah yang dilahirkan pada 17hb. March 2007
YTM  Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah, dilahirkan pada  2hb  Januari 2011
 DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Hj Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien
YTM Pengiran anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah Ibni Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam - Isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir

 YAM Pengiran Muda Abdul Qawi ibni DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah
 DYTM Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Hj Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien
YAM Pengiran Bini Hajah Faizah isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah
 DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Hj Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien
YAM Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati isteri kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah
YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Azim Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda  'Abdul Malik Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah

YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Mateen Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
 YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul wakeel Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa’adatul Bolkiah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
YTM Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim bin Pengiran Indera Mahkota Pengiran Anak (Dr.) Kemaludin Al-Haj - Suami kepada TM Paduka Pengiran Anak Puteri Rashidah
 YTM Pengiran Anak Raheemah Sanaul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim
YTM Pengiran Anak Hariisah Widadul bolqiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim
YTM Pengiran Anak 'Abdul Raqiib bin Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim

YAM Pengiran Anak Raqeeqah Raayatul Bolqiah binti Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Sahibul Irshad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim
YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Muta-Wakkilah Hayatul Bolkiah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
 YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
YAM Pengiran Anak Khairul Khalil bin Pengiran Syed Haji Jaafari - Suami kepada YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah

YAM Pengiran Anak Abdul Hafeez bin Pengiran Anak Khairul Khalil

YAM Pengiran Anak Raihaanah Hanaa-ul Bolqiah ibni Pengiran Anak Khairul Khalil
YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulqiah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azimah Ni'matul Bolkiah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
 YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bulqiah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah

 

YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri  Ameerah Wardatul Bolkiah Ibni KDYMM Sultan Hassanal Bolkiah
 YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali saifuddien Sa'adaul Khairi Waddien

YAM Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar iaitu suami kepada YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna

YAM Pengiran Anak Haji Abdul Wadood Bolkiah ibni Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Haji Abdul Aziz

YAM Pengiran Anak Haji 'Abdul 'Ali Yil-Kabier ibni Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bersama isteri YAM Pengiran Anak Hamidah Jamalul Bolqiah Ibni Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah
YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Nor'ain Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali saifuddien Sa'adaul Khairi Waddien

 YTM  Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali saifuddien Sa'adaul Khairi Waddien


YAM Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar suami kepada YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam

YAM Pengiran Anak Hajah Huda Bahaaul Bulqiah anak kepada YTM  Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam dan YAM Pengiran Indera Setia Diraja Ahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar

YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali saifuddien Sa'adaul Khairi Waddien
 YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Nasibah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali saifuddien Sa'adaul Khairi Waddien

 YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Jefiah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali saifuddien Sa'adaul Khairi Waddien


YTM  Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Nor Ehsani Ibni Al-Mahrum Sultan Ahmad Tajuddin Akazul  Khairi Waaddien


 DYMM Al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin Akazul Khairi Waddin ayahanda kepada YTM  Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Nor Ehsani
Thank you for your attention