PHOTO EDITING

Atas tunjuk ajar daripada pensyarah Khalid Othman, saya dapat menghasilkan beberapa photo yang diedit dengan menggunakan photoshop.  Adobe photoshop dikenali juga sebagai Photoshop.   Photoshop merupakan penyunting grafik yang dapat diedit.  Photoshop ini diterbitkan oleh Adobe Systems yang dikhakan untuk mengambakan corak gambar.  Perisian  ini digunakan oleh jurugambar digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pasaran utama untuk perisian pengolahan gambar.  Dalam pengolahan gambar, penggunaan brush photoshop sangat diperlukan, terutama dalam hal pembuatan ilustrasi suatu gambar ataupun sapuan gambar dengan beraneka ragam bentuk atau corak yang dikehendaki mengikut apa yang diinginkan.


Cara menggunakan brush Photoshop:

  • Bagi menggunakan brush photoshop perlulah mengklik ikon brush yang terletak pada brush tool pada tool box sebelah kanan dalam mana-mana software Photoshop seperti didalam gambar ini:
                                                                             Brush tool pada Tool Box


  • Berikut adalah brush baru dalam penggunaan Photoshop cs5.


Latarbelakang bagi photoshop


Brush Tool Panel di Photoshop CS5


Brush Tool Panel dalam Photoshop CS3 dab CS5


Brush Tool Panel di Photoshop CS5


Brush Tool Panel di Photoshop CS5


Brush Tool Panel di Photoshop CS5

    Berikut adalah photo yang telah digubah dengan menggunakan photoshop