MUHA'SABAHKAN DIRI DENGAN DOA

Welcome to my  blog library

BISMILLAH HIRAHMAN  NIRAHIM

Doa adalah permohonan kita kepada yang maha Esa.  Kita tidak terlepas daripada meminta permohonan kepadaNya walaupun dimana saja berada.   Oleh itu janganlah kita kurang berdoa kepadaNya.  Berikut adalah contoh-contoh doa yang boleh diamalkan:

Sabar merupakan perasaan menahan diri dari marah terhadap sesuatu yang tidak disukai.  Termasuklah dalam  hal sabar itu dengan tidak terburu-buru, bersifat tenang, tidak putus asa dan tidak lekas marah.   Oleh itu, bagi yang bersabar akan mendapat ganjaran daripada Maha Esa.  Thank you for your attention