Adab terhadap Ayah dan Ibu

Ayah dan Ibu adalah merupakan dua insan yang melahirkan kita didunia, tanpa mereka siapalah kita.  Sebelum kita ada di bumi kita dikandung oleh ibu selama 9 bulan.  Betapa beratnya rasa tanggungan ibu terhadap kandungan yang bakal dilahirkan.  Tanggungan ini mungkin tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata.   Oleh itu,  Allah menjadikan hak bagi kedua orang tua untuk diberikan bakti, kelembutan, penjagaan dan kasih sayang ini kerana hak orang tua mengandungi kemuliaan dan pengagungan.  Bahkan di dalam kitabNya ada termaktub mendorong untuk berbakti kepada orang tua, serta menjanjikan banyak kebaikan bagi seorang yang berbakti dan mengancam dengan balasan yang akan menimpa orang yang mendurhaka terhadap ayah dan ibu mereka.   Antaranya dalam An-Nisa:36 bermaksud "Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian lmenyekutukanNya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua".  Ayat ini jelas menunjukkan bahawa kita perlu mentaati orang tua kita.