Celebrate Brunei's First National Family Day 2012

Menyedari akan pentingnya peranan institusi keluarga dalam menjamin kesejahteraan dan keharmonian Negara Brunei Darussalam maka Negeri akan menganjurkan Sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2012 secara serentak di seluruh negera pada 6 Mei 2012.

Antara objektif Sambutan Hari Keluarga adalah untuk mengukuh dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program usaha sama yang cekap dan berkesan ke arah melahirkan masyarakat yang berkualiti dan memupukkan kefahaman kepada masyarakat betapa pentingnya institusi keluarga dalam pembangunan masyarakat di negara ini.