Seni Keriativiti

Cetusan ilham peribadi dalam seni keriativiti


Kreativiti adalah merupakan satu kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujudkan dan menghasilkan sesuatu dalam bentuk yang diinginkan melalui kemahiran imaginasi.  Ia melibatkan:
  • Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea yang unik dan menarik.
  • Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitiak terhadap idea dan seterusnya mengemukakan cadangan penyelesaian.
  • Keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi.
Akhirnya terhasillah satu seni keriativiti yang dapat menghasilkan satu bentuk yang diinginkan melalui imaginasi yang diilhamkan.


"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung"